IMG_1900

De wereld om ons heen lijkt in een rap tempo te veranderen. Behalve de technologische vernieuwingen, zijn ook Bijbelse normen en waarden lang niet meer de standaard voor iedereen.

Als christenen overvalt ons soms een gevoel van hulpeloosheid: hoe kunnen we in deze neerwaartse spiraal een ommekeer brengen? En kunnen we dat wel? Is het niet te laat! Is God nog wel van deze tijd!

Met “Alle hens aan dek” willen we samen met de deelnemers kijken wat de Bijbel over deze vragen te zeggen heeft. We gaan daarvoor terug naar het eerste fundament: onze bekering. En als we inderdaad wedergeboren zijn, dan belooft God ons nogal wat! “We hebben elke geestelijke zegening ontvangen”, schrijft Paulus in zijn brief aan de gemeente van Efeze.

Bovendien heeft God met ieder mens een individueel plan, kortweg onze bestemming. Daarbij spelen talenten, passies en ervaringen een grote rol. God heeft voor elk mens een plaats voorbereid, waar hij/zij het beste functioneert. En op die plek zijn we het meest effectief en vinden we de meeste voldoening.

Alle hens aan dek, maar dan helpt het wel als we weten wat we daar moeten doen. Dan zullen we in eenheid met anderen het zout en het licht kunnen zijn.

logo-ahad