Inhoud

Het gaat er niet om wat jij met je leven kunt doen,
maar wat God ermee kan doen.
Hij heeft een unieke bestemming voor jou.

Deze cursus heeft niet zozeer het doel om te ontdekken wat JOUW bestemming is, maar welke plaats jij mag en kunt innemen in het leger van God. Die plaats heeft de Heer voor jou voorbereid en dat is de plek waar jij het beste (en met de meeste voldoening) zult functioneren, tezamen met andere kinderen van God. Iedereen doet het zijne/hare, maar samen is de Gemeente het enige instrument, dat orde op zaken kan stellen in de wereld … als “Alle hens aan dek” zijn …

IMG_1871

De natuurlijke mens heeft een Redder nodig
In de eerste sessies kijken we naar wat de Bijbel vertelt over de conditie van de natuurlijke mens, dus ook naar hoe wij er zelf aan toe waren, voordat we tot geloof kwamen. Vervolgens onderzoeken we wat de Bijbel zegt over het reddende werk van Jezus; een aanbod aan de mensheid, wat jammer genoeg niet door ieder mens geaccepteerd wordt, want God zal altijd onze vrije wil respecteren, zelfs als dat betekent dat mensen Hem afwijzen.

 

IMG_1873

Onze missie
Maar dan zouden we toch ook meteen naar de hemel kunnen gaan; dan kunnen we ook niet meer verleid worden! Dat klinkt wel logisch, maar Jezus heeft ons de “Grote Opdracht” gegeven, die er kortweg op neer komt, dat we het Goede Nieuws (Evangelie) over de hele wereld moeten doorvertellen … met tekenen en wonderen.
Ja maar, dat kan ik toch helemaal niet! We hebben een nieuwe hemelse identiteit gekregen en daarbij horen de benodigde geestelijk wapens; daardoor is niets voor ons onmogelijk … samen met Jezus en de Heilige Geest. 

 

IMG_1875

De persoonlijke bestemming
Tot zover hebben we het eigenlijk vooral gehad over onze “algemene bestemming”, oftewel de roep die op het leven van elke christen ligt, die benoemd wordt in de Grote Opdracht. Maar er bestaat ook zoiets als een specifieke, meer persoonlijke bestemming. Hierbij gaan factoren als talenten, passie, persoonlijkheid, enz. een grotere rol spelen. Daar waar we die niet weten, moeten we ernaar op zoek gaan.

 

IMG_1876

Je bent uniek
Ieder mens heeft bij zijn/haar geboorte een unieke “gereedschapskist” ontvangen, die tijdens zijn/haar leven regelmatig bijgevuld wordt; zelfs onze (negatieve) ervaringen kunnen door God gebruikt worden. Op die wijze krijgen we alles wat we nodig hebben om te komen tot Gods unieke bestemming voor ons leven.

IMG_1880

Samen, niet alleen
Deze cursus gaat niet zozeer om je individuele bestemming, maar om jouw plek in het leger van Gods Koninkrijk. Samenwerken is een sleutelwoord in het Lichaam van Christus.

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

(1 Kor. 12:12)

%d bloggers liken dit: